Fellow of Indian Phytopathological Society (FPSI) - Awardees

1

Asthana, R.P.

1963

2

Aujla, S.S.

1963

3

Bhargava, K.S.

1963

4

Dastur, J.F.

1963

5

Haware, M.P.

1963

6

Maheshwari, K.L.

1963

7

Prasad, T.

1963

8

Saksena, H.K.

1963

9

Addy, S.K.

1964

10

Arya, H.C.

1964

11

Bajaj, B.S.

1964

12

Balkrishan, M.S.

1964

13

Bennet, C.W.

1964

14

Bose, S.K.

1964

15

Capoor, S.P.

1964

16

Chaudhary, H.C.

1964

17

Chona, B.L.

1964

18

Couch. Joha N.

1964

19

Desai, M.V.

1964

20

Dodge, W. Carroll

1964

21

Doshi, J.H.

1964

22

Ganguly, D.

1964

23

Ghemawat M.S.

1964

24

Gupta, S.C.

1964

25

Holmes, F.O.

1964

26

Horsfall, J.G.

1964

27

Iyengar, M.R.S.

1964

28

Jorstad, I.

1964

29

Joshi, L.M.

1964

30

Kaul, T.N.

1964

31

Khan, Abrar M.

1964

32

Khanna, K.L.

1964

33

Lilly, V.G.

1964

34

Mathur, R.S.

1964

35

Mehrotra, B.S.

1964

36

Mehta, P.R.

1964

37

Misra, D.P.

1964

38

Munjal, R.L.

1964

39

Nariani, T.K.

1964

40

Nath Ravindra, V. 

1964

41

Nema, K.G.

1964

42

Parel, M.K.

1964

43

Patel, L.M.

1964

44

Pattabhiraman, T.V.

1964

45

Pavgi, M.S.

1964

46

Prasada, R.

1964

47

Rangaswami, G.

1964

48

Raychaudhuri, S.P.

1964

49

Saksena, S.K.

1964

50

Singh, Babu

1964

51

Singh, D.V.

1964

52

Singh, Grewal Jawand

1964

53

Sinha, S.

1964

54

Sitalakshmi, V.

1964

55

Solheim, W.G.

1964

56

Sreeramulu, T.

1964

57

Srivastava, S.N.

1964

58

Stakman, E.C.

1964

59

Subramaniam, T.V.

1964

60

Tandon, R.N.

1964

61

Thirumalachar, M.J.

1964

62

Uppal, B.N.

1964

63

Vasudeva, R.S.

1964

64

Dalela, G.G.

1965

65

Damodavam, Sarajim

1965

66

Das, C.R.

1965

67

Gupta, J.P.

1965

68

Nene, Y.L.

1965

69

Sahambi, H.S.

1965

70

Srinivasam, K.V.

1965

71

Vir, Dharam

1965

72

Chandwani, G.H.

1966

73

Chaudhury, Basu K.C.

1966

74

Gemawat, P.D.

1966

75

Gill, J.S.

1966

76

Gopala, D. Raju

1966

77

Koteswararao, D.

1966

78

Mathrami, D.I.

1966

79

Narasimhan, V.

1966

80

Prasad, N.

1966

81

Rao, Venkata A.

1966

82

Sharma, L.C.

1966

83

Sharma, M.R.

1966

84

Baswaran, K.S.S.

1967

85

Bhatt, V.V.

1967

86

Grover, Rajendra K.

1967

87

Joshi, N.C.

1967

88

Khare, K.B.

1967

89

Mathur, B.L.

1967

90

Mehta, P.P.

1967

91

Reddy, Koti M.

1967

92

Seghal, S.P.

1967

93

Shukla, D.S.

1967

94

Singh, G.P.

1967

95

Sreekantiah, K.R.

1967

96

Anand, G.P.S.

1968

97

Anthoni, S.

1968

98

Mathur, P.N.

1968

99

Misra, A.P.

1968

100

Reddy, S.M.

1968

101

Saryamrayam, D.

1968

102

Singh, Kishan

1968

103

Thakur, R.N.

1968

104

Gaur, Ashok

1969

105

Gupta, Upendra

1969

106

Raj, Bener R.

1969

107

Singh, R.H.

1969

108

Subbayya, J.

1969

109

Bhargava, S.N.

1970

110

Chowdhury, S.R.

1970

111

Joshi, P.C.

1970

112

Singh, R.D.

1970

113

Soumini, Rajagopalan

1970

114

Srivastava, K.D.

1970

115

Tandon, M.P.

1970

116

Wilson, K.L.

1970

117

Adlakha, K.L.

1971

118

Pandey, Alka

1971

119

Reddy, P.P.

1971

120

Seth, M.L.

1971

121

Singh, S.S.

1971

122

Verma, R.N.

1971

123

Hidaka, Zyum

1972

124

Jain, S.S.

1972

125

Kapur, S.P.

1972

126

Rath, G.C.

1972

127

Verma, V.S.

1972

128

Bedi, P.S.

1973

129

Mathur, Shamsher Bahadur

1973

130

Narain, A.

1973

131

Reddy, M.S.

1973

132

Saha, D.K.

1973

133

Sahni, M.L.

1973

134

Sarbhoy, A.K.

1973

135

Singh, Pritam

1973

136

Tilak, S.T.

1973

137

Dhanraj, K.S.

1974

138

Ghosh, A.K.

1974

139

Ghosh, S.K.

1974

140

Goswami, B.K.

1974

141

Jeyarajan, R.

1974

142

Mehta, P.

1974

143

Mishra, B.

1974

144

Mohammod, Abu

1974

145

Naqvi, A. Qamar

1974

146

Pandey, O.P.

1974

147

Prasad, S.S.

1974

148

Reddy, G.S.

1974

149

Sastry, K.S.M.

1974

150

Singh, B.P.

1974

151

Singh, R.N.

1974

152

Singh, R.N.

1974

153

Singh, S.J.

1974

154

Singh, T.B.

1974

155

Srinivasulu, B.V.

1974

156

Thakur, J.I.

1974

157

Thottapilly, G.

1974

158

Vidhyasekaran, P.

1974

159

Agarwal, D.K.

1975

160

Chakrabarti, N.K.

1975

161

Goel, L.B.

1975

162

Indulkar, A.S.

1975

163

Khan, M.W.

1975

164

Mond, Akram

1975

165

Pandey, K.K.

1975

166

Purkayastha, R.P.

1975

167

Rao, Ramchandra

1975

168

Rattan, S.S.

1975

169

Singh, D.S.

1975

170

Snanmugam, N.

1975

171

Waraitch, K.S.

1975

172

Alam, M.M.

1976

173

Chand, J.N.

1976

174

Gangopadhyay, S.

1976

175

Gupta, J.S.

1976

176

Jain, J.P.

1976

177

Jalali, B.L.

1976

178

Jindal, J.K.

1976

179

Khan, I.D.

1976

180

Khare, M.N.

1976

181

Mishra, D.

1976

182

Mukewar, P.M.

1976

183

Nath, Ramapati

1976

184

Phatak, H.C.

1976

185

Ragnunathan, R.

1976

186

Sharma, S.K.

1976

187

Sharma, D.C.

1976

188

Thakur, D.P.

1976

189

Ahmed, Jamal

1977

190

Dakshinamurty, V.

1977

191

Kanaujia, R.S.

1977

192

Lal, Sangam

1977

193

Mahmood, Khalid

1977

194

Prasad, Y.

1977

195

Rai, J.N.

1977

196

Roy, A.K.

1977

197

Sharma, R.C.

1977

198

Singh, D.V.

1977

199

Singh, Ram

1977

200

Singh, Ram Asre

1977

201

Singh, Shamsher

1977

202

Sinha, P.P.

1977

203

Srivastava, M.P.

1977

204

Agarwal, G.P.

1978

205

Ahmad, T.S.

1978

206

Aulakh, K.S.

1978

207

Bhatnagar, M.K.

1978

208

Bilgrami, K.S.

1978

209

Chakravarti, B.P.

1978

210

Chandra, Sudhir

1978

211

Chatrath, M.S.

1978

212

Daradhiyar, P.K.

1978

213

Dayal, Ram

1978

214

Gupta, B.M. 

1978

215

Gupta, G.K.

1978

216

Gupta, R.B.L.

1978

217

Jamaluddin

1978

218

Jhamaria, S.L.

1978

219

Jose, P.C.

1978

220

Kapoor, I.J.

1978

221

Kar, A.K.

1978

222

Kulshrestha, D.D.

1978

223

Kumar, Anil T.B.

1978

224

Madan, Mira

1978

225

Maiti, S.

1978

226

Mali, V.R.

1978

227

Mathur, B.N.

1978

228

Mathur, S.C.

1978

229

Menon, M.R.

1978

230

Narain, Udit

1978

231

Patil, B.P.

1978

232

Pattoo. B.L.

1978

233

Prakash, Dhirendra

1978

234

Rangarajan, M.

1978

235

Rema, L.

1978

236

Sethi, C.L.

1978

237

Singh, Harnek

1978

238

Singh, S.M.

1978

239

Sridhar, R.

1978

240

Swarup, J.

1978

241

Varma, S.C.

1978

242

Varsmey, J.J.

1978

243

Vishwanath, S.M.

1978

244

Muniyappa, V.

1979

245

Summanwar, Arvind

1979

246

Bahl, Nita

1980

247

Hasija, S.K.

1980

248

Abraham, M.

1981

249

Aggrwal, V.K.

1981

250

Agrwal, H.O.

1981

251

Ahlawat, Y.S.

1981

252

Ahuja, S.C.

1981

253

Bagyaraj, D.J.

1981

254

Bahadur, P.

1981

255

Balakrishnan, S.

1981

256

Beniwal, S.P.S.

1981

257

Bisen, P.S.

1981

258

Bohra, A.

1981

259

Chaturvedi, S.N.

1981

260

Chaubey, I.P.

1981

261

Chauham, R.K.S.

1981

262

Das, S.N.

1981

263

Datar, V.V.

1981

264

Davadath, S

1981

265

Gangwane, L.V.

1981

266

Garg, A.P.

1981

267

Gouda, S.S.

1981

268

Gupta, Om

1981

269

Hiremath, R.V.

1981

270

Jain, K.L.

1981

271

Kadn O.P.

1981

272

Kandhari, Janki

1981

273

Kataria, H.R.

1981

274

Kore, S.S.

1981

275

Kotosthane, S.R.

1981

276

Lele, V.C.

1981

277

Mehrotra, R.S.

1981

278

Mishra, C.B.P.

1981

279

Mohiuddin, M.S.

1981

280

Mukhopadhyay, A.N.

1981

281

Mustafee, T.P.

1981

282

Patel, P.N.

1981

283

Ponnappa, K.M.

1981

284

Ram, Basant

1981

285

Ramalingam, A. 

1981

286

Ranganathaiah, K.G.

1981

287

Rao, C.G. Prakasa

1981

288

Rao, R.S.

1981

289

Reddy, H.R.

1981

290

Sharma, J.K.

1981

291

Sharma, M.C.

1981

292

Sharma, N.D.

1981

293

Sharma, Y.R.

1981

294

Veerraju, V.

1981

295

Verma, M.L.

1981

296

Wami, D.D.

1981

297

Arjunam, G.

1984

298

Bains, S.S.

1984

299

Behera, N.

1984

300

Bilgrami, R.S.

1984

301

Chahal, S.S.

1984

302

Cheema, S.S.

1984

303

Choudhaury, G.G.

1984

304

Desai, B.G.

1984

305

Dhanda, R.S.

1984

306

Dublish, P.K.

1984

307

Garg, P.K.

1984

308

Ghewande, M.P.

1984

309

Gupta, Sen P.K.

1984

310

Jain, R.K.

1984

311

Kaul, A.K.

1984

312

Kodmelwar, V.

1984

313

Kolte, S.J.

1984

314

Krishnapaa, K.

1984

315

Lakhanpal, T.N.

1984

316

Maheshwari, D.K.

1984

317

Mouli, Chandra B.

1984

318

Naik, R.P.

1984

319

Naik, S.L.

1984

320

Nair, M.C.

1984

321

Narayanaswamy, P.

1984

322

Padhi, B.

1984

323

Padhi, N.N.

1984

324

Pan, S.K.

1984

325

Patel, D.J.

1984

326

Patil, P.L.

1984

327

Prasad, B.K.

1984

328

Radhakrishnan, T.C.

1984

329

Rawal, R.D.

1984

330

Reddy, P. Ranga

1984

331

Roy, A.K.

1984

332

Saxena, R.M.

1984

333

Sharma, O.P.

1984

334

Singh, B.P.

1984

335

Singh, Harnam

1984

336

Singh, N.I.

1984

337

Singh, S.L.

1984

338

Sinha, K.K.

1984

339

Sinha, R.K.

1984

340

Sivaprakasam, K.

1984

341

Somani, R.B.

1984

342

Srivastava, R.C.

1984

343

Ullasa, B.A.

1984

344

Verma, Anupam

1984

345

Verma, J.P.

1984

346

Vijaykumar, C.S.K.

1984

347

Agarwal, M.L.

1985

348

Anejs, K.R.

1985

349

Awasthi, P.B.

1985

350

Chavlan, S.V.S.

1985

351

Dubey, G.S.

1985

352

Kulkarni, Srikant

1985

353

Kumar, Kumud

1985

354

Mallaiah, K.V.

1985

355

Misra, A.K.

1985

356

Murlidharan, K.

1985

357

Nagaraju

1985

358

Naserajan, K.

1985

359

Rao, N.S.R. Krishna

1985

360

Singh, S.B.

1985

361

Srivastava, S.L.

1985

362

Verma, H.N.

1985

363

Ahmed, Quiser 

1986

364

Alexander, K.C.

1986

365

Arya, Arun

1986

366

Bais, B.S.

1986

367

Dhiman, J.S.

1986

368

Dube, H.C.

1986

369

Gupta, M.N.

1986

370

Hegde, S.V.

1986

371

Pandey, K.N.

1986

372

Papdiwal, P.B.

1986

373

Prasad, R.K.

1986

374

Qasba, G.N.

1986

375

Raghunathan, V.

1986

376

Raghuveer, P.

1986

377

Roy, A.N.

1986

378

Sharma, B.L.

1986

379

Sharma, D.D.

1986

380

Sharma, M.P.

1986

381

Sharma, O.P.

1986

382

Singh, B.K. 

1986

383

Singh, H.B.

1986

384

Singh, Premlata

1986

385

Singh, R.N.

1986

386

Singh, Surender 

1986

387

Sinha, S.K.

1986

388

Srivastava. H.P.

1986

389

Thakur, R.P.

1986

390

Thind, I.P.S.

1986

391

Vyas, S.C.

1986

392

Zachariah, S.

1986

393

Amar, Singh

1987

394

Bhale, M.S.

1987

395

Choudhary, D.P.

1987

396

Gupta, K.C.

1987

397

Jain, S.C.

1987

398

Mahrishi, R.P.

1987

399

Manoharachary, C.

1987

400

Mohanty, A.K.

1987

401

Pal, Mahendra

1987

402

Prasad, K.V.V.

1987

403

Rane, M.S.

1987

404

Satish. Lodha

1987

405

Shastri, P.P.

1987

406

Shetty, H.S.

1987

407

Shukla, P.

1987

408

Sinha, M.P.

1987

409

Srinivasan, N.

1987

410

Srivastava, S.K.

1987

411

Tripathi, R.C.

1987

412

Agarwal, A.K.

1988

413

Bartataria, A.M.

1988

414

Chaurasia, R.K. 

1988

415

Daftri, L.N.

1988

416

Dhradhiyar, Anamika, Tiwari

1988

417

Dixit, Anupam

1988

418

Dwivedi, R.

1988

419

Gupta, G.K.

1988

420

Gupta, J.H.

1988

421

Haseeb, Akhtar

1988

422

Janardhanan, K.K.

1988

423

Jauri, K.S.

1988

424

John, V.

1988

425

Kamal, 

1988

426

Kual, J.N.

1988

427

Kumar, Arun

1988

428

Lal, Bihari

1988

429

Manshi, G.D.

1988

430

Mishra, Ashok

1988

431

Mishra, U.S.

1988

432

Nema, A.G.

1988

433

Pandey, N.B.

1988

434

Pant, S.P.

1988

435

Rai, Muneshwer

1988

436

Ram, Kishan

1988

437

Rao, M.V.B.

1988

438

Rao, N.N. Raghendra

1988

439

Reddy, M.N.

1988

440

Renuka

1988

441

Sankaran, K.V.

1988

442

Saxena, P.

1988

443

Sharma, I.P.

1988

444

Sharma, J. P.

1988

445

Sharma, M.P.

1988

446

Sharma, R.C.

1988

447

Shekhwat, P.S.

1988

448

Siddiqui, M.R.

1988

449

Singh, D.P.

1988

450

Singh, Gurdip

1988

451

Singh, M.N.

1988

452

Singh, Mohit

1988

453

Singh, N. Iboton

1988

454

Singh, P.P.

1988

455

Singh, R.B.

1988

456

Singh, R.R.

1988

457

Sinha, A.K.

1988

458

Srivastava, G.C.

1988

459

Srivastava, R. K.

1988

460

Srivastava, S.S.L.

1988

461

Thapliyal, P.N.

1988

462

Thind, T.S.

1988

463

Vaidehi, B.K.

1988

464

Verma, H.S.

1988

465

Verma, R.K. 

1988

466

Verma, R.P.

1988

467

Yadav, B.S.

1988

468

Dwivedi, S.N.

1989

469

Gangopadhyay, Samiram

1989

470

Goel, R.K.

1989

471

Gupta, R.C.

1989

472

Harsh, N.S.K.

1989

473

Kabhreslle, B.M.

1989

474

Khulbe, R.D.

1989

475

Mehta, Naresh

1989

476

Narayan, Naresh

1989

477

Rao, Rama P.

1989

478

Khan, M.A.

1990

479

Khera, H.S.

1990

480

Kushwaha, R.K.S.

1990

481

Mall, Sudha

1990

482

Mazumdar, V.L.

1990

483

Ranjan, K.S.

1990

484

Rao, G.P.

1990

485

Saikea, U.N.

1990

486

Sati, S.C.

1990

487

Singh, Amerika

1990

488

Sinha, A.K.

1990

489

Snteri, B.D.

1990

490

Srivastava, A.N.

1990

491

Dhruj, I.U.

1991

492

Ehanehar, A.M.

1991

493

Gupta, Parmila

1991

494

Kehri, Harbaus kaur

1991

495

Kumar, Shiveneera

1991

496

Palarpawar, M.Y.

1991

497

Reddy, C. Sadasiva

1991

498

Rewal, H.S.

1991

499

Saifulla, M.

1991

500

Shukla, K.

1991

501

Singh, B.P.

1991

502

Singh, Ram

1991

503

Srivastava, A.K. 

1991

504

Bahukhande, D.

1992

505

Chakarborty, B.N.

1992

506

Cherya, M.U.

1992

507

Choudhary, A.K.

1992

508

Dhar, Vishwa

1992

509

Dutta, B.K.

1992

510

Gupta, V.P.

1992

511

Islam, M.

1992

512

Kumari, Santha P.

1992

513

Rao, V.G.

1992

514

Sandikar, S.N.

1992

515

Shukla, R.S.

1992

516

Sinha, B.R.

1992

517

Sokhi, S.S.

1992

518

Srivastava, K.P.

1992

519

Agarwal, Kailash

1993

520

Chakarborty, Usha

1993

521

Gaur, V.K.

1993

522

Hosagadour, V.B.

1993

523

Khan, Rashed M.

1993

524

Khurana, S.M. Paul

1993

525

Monga, Dilip

1993

526

Tripathi, N.N.

1993

527

Arora, R.K.

1994

528

Bhardwaj, S.C.

1994

529

Chanden, S.S.

1994

530

Kumar, Prem

1994

531

Kumar, S.

1994

532

Naik, M.K.

1994

533

Navneet,

1994

534

Pande, Suresh 

1994

535

Patel, J.G.

1994

536

Sharma, Neeta

1994

537

Sharma, R.C.

1994

538

Sharma, S.B.

1994

539

Singh, Akhilesh 

1994

540

Singh, S.K.

1994

541

Sreeramela, A.

1994

542

Trevedi, P.C.

1994

543

Verma, R.K.

1994

544

Verma, R.N.

1994

545

Kumar, Jyoti

1995

546

Siddeqi, M.A.

1995

547

Bagyanarayana, G.

1996

548

Bidari, V.B.

1996

549

Das, S.R.

1996

550

Dubey, R.C.

1996

551

Dwiedi, S.K.

1996

552

Gananma, S.S.

1996

553

Kalra, Alok

1996

554

Kumari, D. Lalitha

1996

555

Mickam/Gupta, D.K.

1996

556

Mitra, D.K.

1996

557

Mohanan, Chandra R.

1996

558

Naseema, A.

1996

559

Prasad, Rajendra

1996

560

Ram, Daya

1996

561

Ramaiah, K.S.

1996

562

Rao, Krishna V.

1996

563

Sawant, D.M.

1996

564

Sharma, Indu

1996

565

Shelle, V.K.

1996

566

Singh, Kuldip

1996

567

Singh, R.S.

1996

568

Ansari, M.M.

1997

569

Bhardwaj, S.D.

1997

570

Borkar, S.G.

1997

571

Jain, A.K.

1997

572

Johri, J.K.

1997

573

Mathew, A.V.

1997

574

Nema, Sushma

1997

575

Patil, A.S.

1997

576

Rajak, R.C.

1997

577

Rao, T.G.

1997

578

Singh, K.P.

1997

579

Singh, R.C.

1997

580

Srivastava, S.N. 

1997

581

Verma, K.S.

1997

582

Aggarwal, Rashmi

1998

583

Bhatt, J.C.

1998

584

Desai, S.

1998

585

Gupta, A.K.

1998

586

Mallikar, Junaiah R.R.

1998

587

Mukadam, D.S.

1998

588

Nath, Vijendera

1998

589

Navi, S.S.

1998

590

Podile, Appa Rao

1998

591

Raju, C.A.

1998

592

Reddy, S.R.

1998

593

Saxena, D.R.

1998

594

Anandaraj, M.

1999

595

Dasgupta, B.

1999

596

Lokhande, N.M.

1999

597

Naqvi, S.A.M.N.

1999

598

Pandey, Rakesh

1999

599

Rajasab, A.H.

1999

600

Singh, H.N.

1999

601

Singh, K.P.

1999

602

Gaur, R.B.

2000

603

Kumar, Dileep

2000

604

Patil, N.N.

2000

605

Rathore, B.S.

2000

606

Satyanaryana

2000

607

Singh, S.N.

2000

608

Bhagbati, K.N.

2001

609

Chatterjee, N.C.

2001

610

Kaswasra, S.S.

2001

611

Kumar, Ashwani

2001

612

Madhukeshwar, S.S.

2001

613

Neeraj

2001

614

Ojha, K.L.

2001

615

Pant, S.K.

2001

616

Prasad, R.B.

2001

617

Sahi, S.K.

2001

618

Saxena, Jyoti

2001

619

Eswara, N.P.

2002

620

Rai, A.N.

2002

621

Sinha, K.M.P.

2002

622

Srivastava, Mukesh

2002

623

Ambethgar, V.

2003

624

Baasu, Monica

2003

625

Maheshwari, Kumar Vinod

2003

626

Chottopadhyay, C.

2004

627

Dubey, S.C.

2004

628

Mittal, R.K.

2004

629

Sharma, Pratibha

2004

630

Alam, Mansoor

2005

631

Byadgi, A.S.

2005

632

Hedge, Yeshoda R.

2005

633

Zote, K.K.

2005

634

Ghose, D.K.

2006

635

Shukla, A.K.

2006

636

Singh, A.K.

2006

637

Tiwari, R.K.S.

2006

638

Boruah, Paran

2007

639

Kannaiyan, J.

2007

640

Kulkarni, M.S.

2007

641

Kurundkar, B.P. 

2007

642

Chand, Ramesh

2008

643

Chhetry, G.K.N.

2008

644

Jahagirdar, Shamarao

2008

645

Singh, R.B.

2008

646

Chavan, Ashok

2010

647

Dubey, N.K.

2010

648

Kurucheve, V.

2010

649

Singh, Dinesh

2010

650

Ganeshan, Girija

2011

651

Gogoi, Robin

2011

652

Maiti, Dipankar

2011

653

Sumbali, Geeta

2011

654

Velazhahan, R.

2011

655

Biswas, Kajal Kr. 

2012